A nagyhét programja a székesegyházban

2019.  ÁPRILIS 14-én, Virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. A Nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

 

VIRÁGVASÁRNAP, ÁRILIS 14-én, délelőtt az ünnepélyes szertartás 11.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulunk a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálja. Az ünnepi szentmisében Urunk szenvedéstörténete (passio) hangzik el Lukács evangélista szerint. Délután 17.00 órakor húsvéti misztériumjáték.

 

A Nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, ÁPRILIS 18-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma)

- Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor 12 férfinak mossa meg a lábát. A szentmisét 22.00 óráig tartó virrasztás követi.

 

NAGYPÉNTEKEN, ÁPRILIS 19-én, Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a Szent Sírnál szentségimádást tartunk.

 

NAGYSZOMBATON, ÁPRILIS 20-án 10.00–20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP, ÁPRILIS 21-én a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

 

HÚSVÉTHÉTFŐ, ÁPRILIS 22-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.