Nagyheti program a székesegyházban

KÖZLEMÉNY

a nagyváradi római katolikus székesegyház (bazilika) istentiszteleti rendje 2015 Nagyhetében és Húsvét ünnepén

______________________________________________________________________

2015. március 29. Virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

Virágvasárnap, március 29-én, délelőtt az ünnepélyes szertartás 11.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulunk a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja. Az ünnepi szentmisében keretében Urunk szenvedéstörténete (passio) Márk evangéliuma szerint hangzik el.

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

Nagycsütörtökön, április 2-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszol-gáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma)

- Az Utolsó Vacsora emlékére 20.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor 12 férfinak megmossa a lábát. A szentmisét 23.00 óráig tartó virrasztás követi.

Nagypénteken, április 3-ánUrunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

Nagyszombaton, április 4-én 10.00–20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. A nagyváradi fiatalok félóránként váltva egymást őrzik majd a Szent Sírt. Kérjük a híveket is, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

Húsvét vigíliája 22.00 órakortűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

Húsvétvasárnap, április 5-én a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét módosított időpontban, délelőtt 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara W.A. Mozart és A. Lotti műveivel kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

Húsvéthétfőn, április 6-án a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00.

 

 

Mindenkinek – a kedves híveknek, az olvasóknak és a sajtó munkatársainak, örömökben és reménységben gazdag húsvéti ünnepet kívánunk!