A székesegyház nagyheti programja

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

Nagycsütörtökön, április 17-én a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma)

- Az Utolsó Vacsora emlékére 20.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor 12 férfinak megmossa a lábát. A szentmisét 23.00 óráig tartó virrasztás követi.

 

Nagypénteken, április 18-án Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

 

 

Nagyszombaton, április 19-én 10.00–20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. A nagyváradi fiatalok félóránként váltva egymást őrzik majd a Szent Sírt. Kérjük a híveket is, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

Húsvét vigíliája 22.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek elengedhetetlen része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

Húsvétvasárnap, április 20-án a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét módosított időpontban, délelőtt 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara F. Schubert, J. Gruber és A. Lottiműveivel kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

 

HÚSVÉTHÉTFŐN, április 21-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00