NAGYHETI PROGRAM A SZÉKESEGYHÁZBAN

Március 24-én Virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

 

Virágvasárnap, március 24-éndélelőtt az ünnepélyes szertartás 10.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Itt gyülekeznek a hívek, majd a barkák megáldása után az asszisztenciával együtt körmenetben indulnak a székesegyházba. A szentmisét celebrálja és barkát szentel Böcskei László megyés püspök. Az ünnepi szentmise keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) Szent Lukács evangéliuma szerint.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

Nagycsütörtökön, március 28-ána székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése.

- Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor a váradi plébániák 12 képviselőjének megmossa a lábát. A szentmisét 22.00  óráig tartó virrasztás követi.

 

Nagypénteken, március 29-énUrunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

 

Nagyszombaton, március 30-án 10.00-20.00 óra között szentségimádás lesz a Szent Sírnál. A nagyváradi fiatalok félóránként váltva egymást őrzik majd a Szent Sírt. Kérjük a híveket is, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

Húsvét vigíliája22.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

Húsvétvasárnap, március 31-én a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét délelőtt 10.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara W.A. Mozart, J. Gruber és A. Lotti műveivel kíséri. Vasárnapi programnak megfelelően, 11.30 órakor és 18.00 órakor is lesznek  szentmisék a székesegyházban.

 

HÚSVÉTHÉTFŐN, április 1-én a szentmiséket szintén vasárnapi miserend szerint mutatják be.

 

 

Mindenkinek Kegyelemteljes és Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk!