Nagyheti program a Székesegyházban

 

Április 17-én Virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

 

Virágvasárnap, április 17-én délelőtt az ünnepélyes szertartás 10.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Itt gyülekeznek a hívek, majd a barkák megáldása után az asszisztenciával együtt körmenetben indulnak a székesegyházba. A szentmisét celebrálja és barkát szentel Böcskei László megyés püspök. Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) Máté evangéliuma szerint.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

Nagycsütörtökön, április 21-én a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése.

- Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök, melynek keretében a hagyománynak megfelelően Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor elvégzi a lábmosás szertartását. A szentmisét 22.00  óráig tartó virrasztás követi.

 

Nagypénteken, április 22-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

 

 

Nagyszombaton, április 23-án10.00-20.00 óra között szentségimádás lesz a Szent Sírnál. A nagyváradi fiatalok félóránként váltva egymást őrzik majd a Szent Sírt. Kérjük a híveket is, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

Húsvét vigíliája 22.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

Húsvétvasárnap, április 24-éna székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét délelőtt 10.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A vasárnapi programnak megfelelően 11.30 órakor és 18.00 órakor is lesznek  szentmisék a székesegyházban.

 

Húsvéthétfőn, április 25-én a szentmiséket szintén vasárnapi miserend szerint mutatják be.