Nagyboldogasszony ünnepe – a székesegyház búcsúja

 

Augusztus 15 a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe, ismertebb nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja. 2011. augusztus 15-én, hétfőn a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúját. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben Kisbazilika – Basilica Minor kitüntető címet kapott. 

A búcsú ünnepére készülve augusztus 12-én pénteken 18.00 órakor Ft. Kolozsvári István Antal orsolyita zárdalelkész, augusztus 13-án szombaton 18.00 órakor Ft. Bogdán István a nagyváradi Szent József templom plébánosa, vasárnap augusztus 14-én 24.00 órakor pedig Ft. Bărbuț Petrică köröstarjáni plébános mutat be szentmiséta székesegyházban. Az ünnep előestéjén, vasárnap 19.30 órakor Böcskei László megyéspüspök vezetésével görög- és római katolikus hívek közösen imádkoznak a Székesegyházban. 22.00 órakor folytatódik az ünneplés, amikor énekkel és imával, majd pedig gyertyás körmenettel köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát. Hétfőn a 18.00 órakkor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Ft. Györfi Józseférmihályfalvi plébános.