Monospetri ministránsok Nagyváradon

   

“A világnak olyan emberekre van szüksége, akik tanúságot tesznek másoknak arról, hogy Isten szeret bennünket.” Ferenc pápának a ministránsokhoz intézett fenti szavai nyomán indult el az Egyházmegyei Ifjúsági Központ Böcskei László megyéspüspök vezetésével, hogy megszólítsa és bátorítsa azokat a ministránsokat, akik szolgálatukból kifolyólag Isten szeretetéről hivatottak tanúságot tenni a világban.

Szeptember 13-án délután a Varga Sándor plébános vezette monospetri ministráns csoportot látta vendégül a főpásztor és a püspöki asszisztencia az egyházmegye központjában, a nagyváradi Püspök Palotában. A püspöki hivatal bemutatása után a megyéspüspök a vendégeket a székesegyházba, illetve az egyházmegyei kincstárba kísérte, ahol a ministráns szolgálat fontosságára világított rá.

A közösen elfogyasztott vacsora alatt kötetlen beszélgetés alakult ki a főpásztor és a fiatalok között, majd sötétedésig a csocsó-asztalnál és a ping-pong asztalnál mérték össze erőiket a monospetri és a váradi fiatalok.

A közösen eltöltött délután új kapcsolatokat szült és a monospetri ministránsok megerősödve tértek haza, azzal a meggyőződéssel, hogy helyük van az Egyházban, szükség van a szolgálatukra. A főpásztor a jövőben az egyházmegye többi ministráns csoportját is szeretné vendégül látni és bátorítani ebben a nemes szolgálatban.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ pedig újult erővel kíván fellépni a ministráns szolgálat mellett, papokat, szülőket, nevelőket, fiatalokat bevonni a ministránsképzésbe, hisz a világnak olyan emberekre van szüksége, akik Isten szeretetéről tesznek tanúságot. Ezt pedig leghitelesebben azok tehetik, akik az oltárhoz legközelebb állnak.