Misszió Mezőbikácson

A templom alapkőletételének 200. évfordulójára készülve és a Hit Évéhez kapcsolódva a nagyböjti időben missziót tartanak a mezőbikácsi római katolikus plébánia szervezésében.

A szentmiséket az alábbi program szerint celebrálják:

Nagyböjt I. vasárnapján, 10.00 órakor Dr. Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános lesz a főcelebráns és A hit mibenléte  témában mond szentbeszédet.

Nagyböjt II. Vasárnapján, 12.00 órakor Lőrincz Ottó, nagyszalontai esperes-plébános lesz a főcelebráns és A hitre való eljutás útjai témában mond szentbeszédet.

Nagyböjt III. Vasárnapján, 12.00 órakor Kruzslitz Imre, nagyvárad-olaszi káplán lesz a főcelebráns és A hit és a cselekedetek témában mond szentbeszédet.

Nagyböjt IV. Vasárnapján, 12.00 órakor Petrișor Constantin, monospetri plébános lesz a főcelebráns és A hit és megtérés témában mond szentbeszédet.

Nagyböjt V. vasárnapján, 12.00 órakor Schek László, tenkei plébános lesz a főcelebráns és A hit és életünk megújulása témában mond szentbeszédet.

A szentmisék előtt szentgyónásra is lesz lehetőség.