Egymillió gyermek imádkozik a békéért

 
 
Karakaszban született 2005-ben a „Millió gyerek imádkozik együtt az egységért és a békéért” nevet viselő kezdeményezés, amelynek lényege, hogy 1.000.000 gyermek a világ minden tájáról együtt imádkozzon a világ egységéért és a békéért, célja pedig az, hogy a gyermeki szívekben elültesse azt a vágyat, hogy imádkozzanak minden ember lelki békéjéért, a családok, az országok és az egész világ egységéért és békéjéért.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, egyetlen dolgot kell tenni: 2017. október 18-án, szerdán reggel 9.00 órakor minél több gyermekkel együtt mondani a rózsafüzért. Jézus és a Szűzanya biztosan meghallgatjaaz imát, ha ennyi gyermek tiszta szívvel hozzájuk fohászkodik.
II.János Pál pápa ajánlja a Rózsafüzért mint a béke imádságát: „Hiszek ezen ima hatásában mint a családokban és a világon meglévő béke forrásában.” Pio atya évekkel ezelőtt azt mondta „képzeld csak el, mennyire megváltozna a világ, ha egy millió gyerek imádkozná a rózsafüzért.”
 
A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum IV-XII. osztályos diákjai a székesegyházban, míg az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában fognak imádkozni a békéért, egységért október 18-án, szerdán reggel 9 órától.