Megyei hittanolimpia Nagyváradon

Szombaton, 2015. március 7-én kerül megrendezésre a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban V-XII. osztályos diákok számára a megyei hittanolimpia. A rendezvény 9.30 órakor közös imádsággal kezdődik az iskola kápolnájában, majd 10 órától írásbeli vizsgával folytatódik.

Benedek Ramóna hitoktatótól tudtuk meg, hogy Bihar megyéből 121 katolikus diák fog résztvenni a megmérettetésen. Magyar és szolvák nyelveken fognak az éves tananyagból írni a versenyzők, az eredetileg február 28-ra tervezett, de utólag március 7-re áthelyezett megyei olimpián. A VII.-VIII. osztályosok első helyezettei, illetve a IX.-XII. teológia osztályok megye szinten legjobb eredményt elérő diákjai folyó év április 7-10 között Marosvásárhelyen fognak részt venni az Országos Ökumenikus Hittanolimpián, amelynek 2013-ban Nagyvárad volt helyszíne. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén élő diákok két másik helyen is részt vesznek hittanolimpián ugyanezen a napon, mégpedig Szatmárnémetiben a Tasnádról és környékéről, illetve Zilahon a Szilágy megyébl származó fiatalok. Isten áldása kísérje készülődésüket, és a szervezők munkáját. Legyen mindez Isten nagyobb dicsőségére!