Keresztény kommunikációról tárgyaltak Nagyváradon

 

A kereszténység nem egy kultúra, de kultúrát hoz létre.

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség ebben az évben ötödik alkalommal szervezte meg a már hagyománnyal rendelkező Média Napot, amelynek témája Kommunikáció és média az ókeresztény és a mai egyházban volt.

2015. június 20-án, szombaton 10.00 órakor érkeztek a Posticumba a nagyváradi sajtó képviselői, a püspökség média terén tevékeny munkatársai, a plébániai önkéntes média apostolok, az Erdélyi Mária Rádió munkatársai, a Kolbe Kiadó képviselői és más érdeklődők, hogy meghallgassák Dr. Heidl György, a pécsi egyházmegye kulturális, tudományos és kommunikációs igazgatójának előadását. A szervezők őt hívták meg, hogy tudását és tapasztalatát megossza a jelenlevőkkel. Előadásában a vendég, aki egyben a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékének a vezetője is, párhuzamott állított a Ősegyház, illetve napjaink egyházának kommunikációja között. A kereszténység nem egy kultúra, ahogyan azt a mai társadalom hangoztatja és egyre inkább el akarja hitetni velünk, hanem kultúrát hoz létre – hangzottak Heidl György szavai. Mielőtt egy új eszközt elkezdene használni, az egyház megtanít ennek az eszköznek és a vele járó módszernek a használatára. Továbbá azt is megtudhatták a résztvevők, hogy az egyház kommunikációja nem technika kérdése, hiszen ennek mozgatója maga a Szentlélek. A kereszténységben mindenki egyszerre hallgató és tanító: nem csak információkat közlünk, hanem a Szentlélek működése által eljutunk az igazság teljes megismeréséhez.

Az előadást kerekasztal beszélgetés követte, amikor a jelenlevők kifejthették az elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket, meglátásukat.

A rendezvény második felében a Verbum Egyesület képviselői, Bodó Márta főszerkesztő és Fábián Róbert munkatársa bemutatták a Keresztény Szó katolikus kiadványnak a kommunikáció témájával foglalkozó májusi számát, majd felvázolták az egyesület jövőre vonatkozó terveit, az egyházi kommunikáció, illetve a romániai magyar nyelvű katolikus egyházmegyékkel való közreműködés terén.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO

 

SAJTÓSZEMLE