Médiaapostolok találkoztak Nagyváradon

 

Önkéntes médiareferensek találkoztak a nagyváradi Pasztorális és Laikusképző Központban 2015. május 9-én, hogy megtárgyalják azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az egyházmegye plébániáin zajló lelkipásztori tevékenységekről szóló híradás megszületik és közlésre is kerül a megfelelő csatornákon keresztül. A szombati képzéssel egybekötött találkozón, amely folytatása volt a március hónapban első ízben megtartott találkozónak, újabb önkéntesek is részt vettek. Böcskei László végig jelen volt a rendezvényen, ahol ismertette a jelenlevőkkel a – néhány nappal azelőtt zárult – Romániai Püspökkari Konferencia tavaszi ülésén médiával kapcsolatban született döntéseket.

Szombati G. Tamás, a Nagyváradi Caritas Catolica médiaszakembere előadást tartott a sajtós műfajkokról, míg Vakon Zsolt püspöki titkár a közösségi média kihasználásának előnyeiről beszélt.

Az Egyházmegye szervezésében a következő médiával kapcsolatos rendezvény a Média Nap lesz június 20-án, amelyre a szervezők a helyi világi sajtó képviselőit, illetve a szomszédos egyházmegyék sajtóreferenseit meg fogják hívni.

 

KÉPSOROZAT