Médiaapostolokat képeztek Nagyváradon

 

Hirdessétek a háztetőkről” (Mt 10,27) mottó jegyében A Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére médiaapostol képzés indult Nagyváradon 2015. március 7-én. Az Egyházmegyei Laikusképző Központban 10.00 órakor kezdődő képzésre olyan önkénteseket vártak a szervezők, akik plébániákon, vagy más egyházi intézményekben (oktatási, egyesület) aktiv részt vállalnak, vagy szeretnének vállalni az egyházi kommunikáció terén. A képzés első részében Szombati Gille Tamás, a nagyváradi Caritas Catolica pr menedzsere, aki újságírói tapasztalattal is rendelkezik, ismertette a Caritas intézménye által  folytatott kommunikációs stratégiát, a sajtóval való kapcsolattartásnak módszereit, illetve a saját erőforrások kihasználásának módjait. Ugyanakkor a meghívott előadó rövid képzést tartott a jelenlevők számára az írott sajtóban való megjelenítésre szánt anyagok szerkesztési szabályairól. A Szombati Tamáshoz intézett kérdések megválaszolását és megvitatását követően Vakon Zsolt püspöki titkár vázolta fel az egyházmegyében központi szinten történő médiatevékenységet és ennek lehetőségeit.

A szünet után lehetőség nyílt arra, hogy mindenki bemutathassa azt, amit helyi szinten személyesen, vagy közösségileg sikerült elérni a vallásos kommunikáció terén (legyen az plébánia, egyesület, tanintézet, vagy médiaorgánum), illetve melyek az ezzel járó nehézségek és kilátások.

Az a közös megállapítás és döntés született, hogy az ilyen jellegű képzésnek a következő hónapokban történő folytatása szükséges és hasznos, további önkéntesek bevonásával, hogy így az egyházmegye területileg is jobban képviselve legyen, illetve hogy az információ központosítására fognak törekedni, olyan értelemen, hogy a regionális eseményekről, hitmegnyilvánulási formákról, élményekről született anyagokat elküldik az egyházmegye központjába, ahol ezek megfelelő felületen közlésre kerülnek, így mintegy egységes adatbázist létrehozva, ami elősegítheti a világi sajtóban való jelenlétet is.

A képzés további folytatási módjáról is hangzottak javaslatok, meglátások. A legközelebbi ilyen jellegü találkozás május hónapban lesz, amikor a médiaapostolok beszámolhatnak az elért eredményekről, és a tapasztalt nehézségekről.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO