Máriaradnai épületegyüttes megáldása

 

Huszonöt püspök, több mint 100 pap, 10 kanonok, több száz meghívott jelenlétében celebrálták a Mária Radnai kegytemplomban az épületegyüttes felújításáért való hálaadó és felszentelő szentmisét 2015. augusztus 2-án, d.e. 11.00 órai kezdettel.A szentmise főcelebránsa Ferenc pápa személyes küldöttje, Joachim Meisner bíboros, nyugalmazott kölni érsek volt, szentbeszédet mondott német nyelven Robert Zollitsch freiburgi nyugalmazott metropolita érsek, román nyelven Ioan Robu bukaresti metropolita érsek, magyar nyelven Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita érsek. A szentatya három nyelvre fordított üzenetét (német, magyar és román), Roos Márton temesvári püspök felkérésére Böcskei László, nagyváradi püspök olvasta fel.

A több ezer zarándok, közöttük a nagyváradi egyházmegyéből érkezettek is, a templom előtt felállított képernyőn követhették a szentmisét.

A kegytemplomból és kolostorból álló együttes felújítása 2012-ben kezdődött el európai uniós forrásból.

A mai templom alapjait 1756-ban rakták le, felszentelésére 1767-ben került sor. A ferences kolostor kiépítésére is ebben az időszakban került sor. 1992-ben II. János Pál pápa a máriaradnai kegytemplomnak basilica minor, azaz kis bazilika címet adományozott. 2003-ban az utánpótlás hiánya miatt a ferencesek elhagyták a kolostort és a templomot, az épületegyüttest a temesvári püspökség vette át.

 

Szebeni Lajos

 

KÉPSOROZAT

 

TVR FELVÉTEL