Nagyváradiak zarándoklata Máriaradnára

Máriáhozdrága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.” Az előző évekhez hasonlóan 2010. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Máriaradnára zarándokolnak, ahol közösen vesznek részt a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Martin Roos temesvári-, Franjo Komarica Banja Luka-i (Bosznia-Hercegovina) és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutat be. A szentmisét követően Megváltónk érünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vesznek részt a zarándokok.