Márialégiós lelkigyakorlat volt Nagyszalontán

 

Március 2-4 között zajlott Nagyszalontán a nagyváradi „Segítő Szűzanya” Mária Légió Comitiumának lelkigyakorlata. A esemény házigazdája a nagyszalontai praesidium volt, amelynek Ft. Lőrincz Ottó atya a lelkivezetője.

Ft. Gyenge Béla atya, a Comitium lelkivezetője nem tudott részt venni a lelkigyakorlaton egy szentföldi zarándoklaton való részvétel miatt, de a légiós testvérek meggyőződésüket fejezték ki arról, hogy lelkivezetőjük gondol rájuk és imádkozik értük, a lelkigyakorlat eredményességéért.

A háromnapos lelkigyakorlat az előre megszabott program alapján zajlott. A Comitiumhoz tartozó csoportok, valamint a hozzájuk tartozó Kúriák tagjai mellett részt vettek a szatmárnémeti Régia tisztségviselői közül az alelnök és az írnok, valamint a szatmárnémeti Régiához tartozó mezőfényi légiósok közül néhányan.

A meghirdetett program szerint minden nap elimádkozták a légiós imádságokat, beosztva ezeket az egész nap terjedelmére. Reggel a bevezető ima után egy teljes rózsafüzért elimádkoztak. Délben az Úrangyala imádsága után a Catena következett, 15.00 óráig ismét egy teljes rózsafüzér, majd 15.00 órakor az Irgalmasság Rózsafüzérére került sor. Az esti órákat a befejező imák, illetve egy teljes rózsafüzérnek az elimádkozása töltötte ki.

A lelkigyakorlat szerves része volt a templomban megtartott szentmiséken való részvétel, illetve szerdán a keresztúti ájtatosság elvégzése.

Hétfőn, a lelkigyakorlat első napján Ft.  Barbut  Péter a köröstarjáni csoport lelkivezetője tartotta az elmélkedést. Kedden délelőtt és délután is voltak tanítások, amelyeket Ft. Lőrincz Ottó és Ft. Németh László tartottak.

Március 4-re volt meghirdetve a Comitium összejövetele. Ezt megelőzően Ft. Scheck László, a tenkei „Csodálatos Anya” praesidium lelkivezetőjének a beszédét hallgathatták meg a légiós testvérek, aki az előző napokon megtartott beszédekhez és elmélkedésekhez hasonlóan a szeretetről és a szenvedés elfogadásáról szólt. A szenvedéseket Krisztusért kell felvállalnunk.

A Comitium találkozóján beszámolók hangzottak el a nagyváradi Szent József plébániához tartozó praesidium, az újpalotai csoport, a köröstarjáni és kisbácsi praesidiumok, valamint a dévai Curia tevékenységeiről.

Az elmélkedést Ft. Barbut Péter tartotta a Mária Légió Kézikönyvéből felolvasott lelkiolvasmány kapcsán: „Az  ellenséges kritika kezelése”. Ez alkalommal kihangsúlyozásra került az a tény, hogy az embereket szeretettel, kedvességgel, jó példaadással lehet megnyerni.

A lelkigyakorlat befejeztével a Comitium alelnöknője, Mitra Lívia megköszönte a lelkivezetőknek a tartalmas, tanulságos, értékeket közvetítő elmélkedéseket és nem utolsó sorban, a házigazda nagyszalontai csoport tagjainak és lelkivezetőjüknek Ft. Lőrincz Ottónak a fáradozásait és szeretetét, amellyel körülvették a légiós testvéreket. Midenki hálatelten, lelkileg feltöltődve tért otthonába.

 

Bírós Mária