Zarándoklat Mária Radnára

 

 Máriáhozdrága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.” Az előző évekhez hasonlóan 2011. szeptember 8-án, csütörtökön Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Mária Radnára zarándokolnak, ahol közösen vesznek részt a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Jakubinyi György gyulafefehérvári érsek, valamint Martin Roos temesvári-, Ratko Perić Mostar-i (Bosznia-Hercegovina) és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutat be. A szentmisét követően Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve 14.00 órakor keresztúti ájtatosságon vesznek részt a nagyváradi zarándokok.