Margittai családok találkozója - beszámoló

 

„Éreztük, jó úton haladunk” - élménybeszámoló a margittai családos találkozóról

 

 

Egy nagy család boldog tagjának érezhettük magunkat 2013 augusztus 31-én az egész napos esperesi kerületi családtalálkozón Margittán. Szívünk csordultig szeretettel és hálával telt meg, amikor láttuk megérkezni az ismerős és ismeretlen házaspárokat, akik hétvégén időt szakítottak arra, hogy hitben,imában és elmélkedésben elmélyülhessenek, s a családjaikban megélt cselekvő hitükről tanúságot tegyenek.

Bár több családossal csak azon a napon ismerkedtünk meg, de az egész napot átfogó foglalkozások rávilágítottak mindarra, ami sokféleségünkben is közös bennünk: a házasságot felbonthatatlan életközösségként, szentségként törekszünk megélni.

Érdeklődve hallgattuk előadónk, dr. Ozsváth Judit gondolatait Márton Áron püspökúr házasság- és családképéről. Tanításai megegyeznek Egyházunk tanaival, mégis elmélyedtünk a püspök úr személyes véleményét hallgatva, melyek tudásunkat, tárgyi ismereteinket is bővítették e témáról.

Az olvasott gondolatokat kiscsoportos foglalkozásokon beszélhettük meg. Ekkor megnyíltak az emberi szívek és ajkak. Nem egy felszínes beszélgetés, hanem mély bizalmi kapcsolat alakult ki a csoportok tagjai között. Voltak dolgok, amikben megerősítést nyertünk, és voltak példák, melyek új összefüggésekben tárultak elénk.

Nem a vita heve hatotta át beszélgetéseinket. A meghitt vallomásokat, személyes átéléseket vagy példákat hallgatva valamiféle belső nyugalmat éreztünk. Gondolatban hálát adtunk Istennek a sok kegyelemért: adott egy csodás társat, egy szilárd elhatározást (elszántan kitartani házastársunk mellett), megáldott gyermekeinkkel, nagy terheket nem rótt ránk, házasságunkat oszthatatlan szövetségként és lelki egységként élhetjük meg, erényeink gyakorlásához erőt ad, felnyitotta szemünket társunk erényeinek a felismerésére, a házas élet örömeinek és igaz kincseinek valódi értékelésére.

A szabadtéri misén Májernyik Mihály esperes-kananok és dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató ösztönző szavait is meghallgattuk. Éreztük, jó úton haladunk. Hitünk tápláló ereje erősítse bennünk Krisztus ügye iránti felelősségünket, elköteleződésünket és tenniakarásunkat.

Boldog II. János Pál szavait választottuk mottónknak: “Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet.” Tanúságot tett erről oly sok család e találkozón.A közösségért. Az Egyházért. Istenért.

 

 

Krisztik Csongor és Nelli

margittai családrefensek

 

 

KÉPSOROZAT