Szent II. János Pálra emlékeztek Margittán

 

2015. április 12-én, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján 15.00 órakor Szent II. János Pál pápára emlékeztek a margittai Dr. Pop Mircea kórház konferencia termében. Az eseményt Fügedy Anikó tanítónő és a Horváth János Társaság szervezte.

Idén volt a tízedik évforduló, hiszen 2006 óta folyamatosan, minden évben megrendezésre kerül az esemény, amelynek különböző helyszínei és meghívottai voltak, mint például Incze Dénes nyugalmazott plébános 2013-ban, vagy Varga Sándor monospetri plébános 2014-ben. A szervezők kivetített képek segítségével elevenítették fel az elmúlt 10 év megemlékezéseit.

Vasárnap Májernyik Mihály esperes tartott előadást a szentek tiszteletéről. Kifejtette, hogy az egyház szentjei példaképek és elöljárók számunkra, tiszteljük őket, elismerjük a kiválóságukat. Már az Ószövetségben is voltak közvetítők Isten és ember között (Mózes, Ábrahám). Jézus lett az egyetlen igaz közvetítő (Ő nem bűnös lélek), így egészen más minőségű az ő közvetítése, amikor segítséget kérünk tőle.

Mihály atya előadását követően a Horváth János elméleti líceum diákjai szavaltak, fellépett a Székelyhídi Római Katolikus plébánia Szent Brigitta kórusa és a Margittai Római Katolikus plébánia kórusa Szabó Péter karnagy vezetésével.

A megemlékezés végén a jelenlevők közös imádságot mondtak a kegyelmek elnyeréséért Szent II. János Pál pápa közbenjárása.

 

Lázár Tamás

KÉPSOROZAT