Liliomszentelés a Barátok Templomában

 

„Urunk! A virágokat az emberek javára adtad, hogy szépségükkel, illatukkal gyönyörködtessenek, gyógyító erejükkel a betegségeket orvosolják. Add, hogy amikor a hívek őket házukban elhelyezik, Szent Antal közbenjárására távozzanak a gonosz lelkek, serkentsenek üdvös megtartóztatásra, tartsák távol a lustaságot, szerezzenek békét és kegyelmet.“ Páduai Szent Antal ünnepén ezekkel a szavakkal áldják meg már évszázadok óta a liliomokat a ferences rendi hagyományokat tisztelő templomokban. A nagyvárad-olaszi Barátok Templomában 2012. június 13-án, szerdán a 18.00 órakor kezdődő szentmisét követően Kiss Albert főesperes, plébános-kanonok végzi el a liliomszentelés szertartását.