ifjúsági lelkigyakorlat Biharfüreden - beszámoló

Március 8-10 között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ  A tékozló fiú hazatérése mottóval lelkigyakorlatra hívta azokat a fiatalokat, akik egy csendes hétvégét szerettek volna eltölteni az Úr közelében Biharfüreden.

A tékozló fiú történetét segített átelmélkedni Vakon Zsolt, ifjúsági lelkész. Elgondolkodhattunk azon, mi késztette őt arra, hogy elhagyja az atyai házat, saját életünkre tekintve pedig arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi az, ami miatt mi elégedetlenkedünk. Ugyanakkor azt is megvizsgáltuk, mi lenne a feladatunk ott ahol élünk, mivel tudnánk építeni a közösséget. Elkísértük a tékozló fiút az ő útján, s láthattuk, hogy léha élete a sertések mellé, a moslékos vederhez juttatta. Az elmélkedések alatt a hangsúly az Atya feltétel nélküli szeretetén volt, aki visszatérő fiát minden szemrehányás nélkül magához öleli, visszafogadja. Feltevődött a kérdés, hogy a fiú hogyan folytatta életét a hazatérés után, s elhangzott az a lehetőség, hogy többé már nem tud elszakadni atyjától; hálával, szeretettel tekint minden nap arra a kézre, amely átölelte, visszafogadta.

Sokan magunkkal visszük útravalóul, azt a példát, miszerint egy törzsben, ha valaki hibázik és bevallja, körbeállják és emlékeztetik mindarra a szépre és jóra, amit tett. Jól a szívünkbe véstük azt is, hogy az irgalmas Atya példájára nekünk is feladatunk kiszeretni a másikból a jót.

Az imák, szentmisék, elmélkedések mellett a hely szépsége, csendje is a jó Istenre irányította a figyelmünket. Volt aki a favágásban tapasztalta meg a kétkezi, másokért végzett munka örömét. Az egymásért felvállalt apró szolgálatok, figyelmességek a szeretet légkörét teremtették meg. Jó volt ilyen családias légkörben együtt lenni. Sok örömet, vidám percet jelentettek a közös játékok.

Istennek legyen hála ezekért a napokért, a közösségben megtapasztalt örömökért!

 

Módi Blanka, vincés nővér