Nagyböjti lelki est családoknak

 

A Megszentelt Élet Évében, 2015. március 13-án, 18.00 órakor, az Egyházmegyei Laikusképző Központban Nagyvárad több plébániájáról származó családnak tartott nagyböjti lelki estet Tari M. Böbe schönstatti nővér nagyböjti témáról, mégpedig a szenvedésről. A vetítéssel egybekötött előadás vezérfonalát a szenvedésnek a női lélek által való átélése képezte, kiindulva a Szűzanya példájából, ahogyan ő élte meg az életének különböző szakaszaiban megmutatkozó szenvedéseket. Az előadó továbbá kihangsúlyozta, hogy szenvedéseinkben legfőbb példaképünk a keresztre feszített Krisztus kell hogy legyen. Míg a női lélek több empátiával, együttérzéssel fordul a szenvedő embertárs felé, addig a férfi inkább ésszerübben cselekszik, keresve a megoldásokat a szenvedés okának megszüntetéséhez. Társadalmunkban egyre inkább hozzászokunk a szenvedés kiküszöböléséhez, letagadásához, a gyermekek elől való elrejtéséhez.

Az előadás kinduló pontja egy interjú sorozat volt, amely egy olyan kérdésből állt, amelyet Böbe nővér több – különböző korú és származású – személyhez intézett, a szenvedésről. A lelki est résztvevőinek mindegyike azonosulhatott válaszában a nővér által megkérdezettek valamelyikével.

Az elmélkedés után a családok tagjai megoszthatták egymással a szenvedéssel kapcsolatban megélt személyes tapasztalataikat, meglátásaikat. Többek felszólalásából kiderült az a meggyőződés, hogy a szenvedés, akár mennyire is jól tudnánk emberileg kezelni, egy misztérium, és akkor válik a legkönnyebben elviselhetővé, ha Isten örök tervében el tudjuk azt helyezni, és tudunk teljes mértékben hagyatkozni az Ő irgalmas szeretetére.

 

KÉPSOROZAT