Krisztus Király ünnepe a székesegyházban

 

„Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke!” (Krisztus Király ünnepének prefációja)

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én, mert ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit. 2015. november 22-én, Krisztus Király vasárnapján, 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmisét mutatott be a nagyváradi székesegyházban.

Beszédében a főpásztor kihangsúlyozta, hogy gyakran mi magunk vagyunk életünk saját alfái és omegái, saját személyünk kerül figyelmünk központjába, és elveszítjük szemünk elől azt, aki életünk igazi Ura és irányítója, Krisztust, a királyt. Ő egy olyan király, mondotta továbbá a megyéspüspök, akinek nincs is trónja, nincsen uralkodó széke, hiszen folyamatosan úton van, megy, hogy megkeresse az embert, minden életkörülményében.

A szentmise Jézus Szentséges Szívéhez intézett felajánló imával, és szentségi áldással zárult. Ugyanakkor a székesegyházi plébánia új egyháztanácsosainak a beiktatására és eskütétellére is sor került. Az új egyháztanácsosok megbízása szerte az egyházmegyében Krisztus Király vasárnapján kezdődött, és öt évre szól.

A következő vasárnap, 2015. november 23-án, Advent első vasárnapja lesz, ezzel kezdetét veszi egy új egyházi év.

 

KÉPSOROZAT