Gépjárművek megáldása

 

Gépjárműveket áldottak meg 2014. július 20-án, a 18.00 és a 21.00 órakor kezdődő szentmiséket követően Nagyváradon, a római katolikus Székesegyház előtt. Fodor József, általános helynök, székesegyházi plébános Szent Kristóf ünnepét megelőző vasárnap áldotta meg az autókat és motorokat.
Szent Kristóf (Christophoros – Krisztust-hordozó) az utazók védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, ma már a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képét, szobrát ma különösen az autósok és motorosok hordják magukkal.
A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrásától, segítsen az átkelésben. Kristóf készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat.
Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú azt mondta: "Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni akartál". És az Isteni Gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával.

Fodor József atya nyilatkozata szerint, 1999 óta, amikor ő lett a Székesegyház plébánosa, minden évben Szent Kristóf ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon megáldják azokat a járműveket, amelyeket tulajdonosaik ezzel a céllal hoznak el a Székesegyházhoz. Az első alkalomtól kezdve, minden évben növekedett az áldást igénylő gépjármű tulajdonosok száma.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO