Böcskei László - köszönetnyilvánítások

1.      A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik 2016. május 30-án utolsó útjára elkísérték Tempfli József kiérdemesült megyéspüspökünket, ravatala mellé virágot helyeztek és velünk együtt imádkoztak lelki üdvéért. Köszönetet mondunk azoknak is, akik bár személyesen nem vehettek részt a temetésen, írásban fejezték ki együttérzésüket és fájdalmukat. Önzetlen és önkéntes munkájukért köszönet illeti a szervezőket és mindazokat, akik jelenlétükkel, imáikkal, szolgálatukkal gondoskodtak arról, hogy elhunyt főpásztorunktól méltó módon vegyünk végső búcsút. Isten fizessen mindenki jóságát!

 

2.      A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet az Út Végén Temetkezési Vállalatnak, Mavrodoglu Ildikónak  és munkatársainak, akik Tempfli József kiérdemesült megyéspüspök temetésén példaértékű szakértelemről és szolgálatkészségről tettek tanúságot. Isten fizesse támogatásukat!  

 

3.      A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet a sajtó képviselőinek, hogy az eseményhez méltó tisztelettel és alázattal voltak jelen és tudósítottak Tempfli József kiérdemesült megyéspüspök temetéséről. Továbbra is számítunk támogatásukra!

 

Böcskei László

megyéspüspök