Köszönet a támogatásért

Nagy hálával gondolok azokra, akik ebben a nehéz időben anyagi hozzájárulásukkal vagy fizikai munkával támogatták egyházközségeink és intézményeink működését, azok fenntartását. Külön köszönet illeti azon központi szerveket és segélyszervezeteket, akiknek támogatása révén sikerült ebben az évben is templomaink felújításáról és épületeink karbantartásáról gondoskodni: Vallásügyi Államtitkárság, Magyarország Kormánya, németországi segélyszervezetek, Ostpriesterhilfe és Renovabis, valamit az Olasz Püspöki Konferencia. Megköszönöm az egyházmegyei CARITAS szervezetünk minden külföldi és belföldi támogatójának és munkatársának segítségét.

 

Az egyház iránti ragaszkodás sokféle jelét észleltünk a járvány sújtotta időszakban is. Köszönöm kedves híveinknek a hűséget, az áldozatkészséget és a tanúságtételben való kitartást. Isten áldása kísérje az iskolánkban tevékenykedő oktatók és személyzet, valamint a hitoktatásban fáradozók munkáját.

Paptestvéreimnek is köszönöma kitartó munkát, a lelkipásztori gondoskodást és a nép iránti hűséget, amely eredményessé teszi a nehéz időkben is kifejtett szolgálatot. Imádkozva mindazokért, akik papjaink támogatására siettek az év folyamán, arra buzdítom kedves paptestvéreimet, törekedjünk arra, hogy sajátunkból is segítsük azokat, akik szükséget szenvednek és támogatásra szorulnak!

 

Nem utolsó sorban a Püspöki Hivatalban dolgozó munkatársaknak is köszönöm az egyházmegye iránt tanúsított hűséget, a kitartó munkát és a folytonos támogatást. Isten áldása legyen valamennyiük életén!

 

Nagyvárad, 2020.  Karácsonyán                

 

Böcskei László

megyés püspök