Egyházmegyei kórustalalkozó - beszámoló

 

Lelkes csapatunk reggel nyolckor gyülekezett a templomunk előtt, hogy elinduljunk Margittára a II. Egyházmegyei kórustalálkozóra.

Érkezésünkkor szeretettel, meleg teával és süteményekkel fogadtak bennünket a helyiek. A lassan beérkező kórusok a templomban gyülekeztek.

A program tíz órakor kezdődött közös zsolozsmával.

Ezután a Püspök úr köszöntötte az egybegyülteket, lelkesítve őket, Szent Ágoston szavaival: "Cantare amantis est" - "az énekel, aki szeret"; Ha pedig szeretet van az énekben, akkor Isten kegyelme érezteti hatását.

Majd egymást követték a kórusok fellépései. Minden kórus két énekkel készült: egy Mária és egy Jézus énekkel. A kórusvezetők sorszámot húztak, ezek alapján dolt el a fellépési sorrend.

Tizenhat kórus örvendeztetett meg az énekével: Várad Velencei Szeplőtelen Fogantatás Plébánia kórusa, Érmihályfalvai Jubilate Deo kórus, Várad Olaszi Plébánia Bihari Sándor kórusa, Várad Újvárosi Plébánia Halmos László kórusa, Belényesi Szentháromság Plébánia kórusa, Nagyváradi Székesegyház Felnőtt kiskórusa, Zilahi Róráté kórus, Baromlaki és Sólyomkővári szlovák kórusok, Székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás Plébánia kórusa, Hegyköztótteleki Szent József Plébánia kórusa, Várad Szőllősi Szentháromság Plébánia felnőtt és hittanos kórusa, Nagyváradi Székesegyház gyerek kórusa és felnőtt énekkara, Monospetri Krisztus Király Plébánia kórusa, Tasnádi Maestro kórus, Margittai Nagyboldogasszony Plébánia kórusa.

Ezt követően Kristófi János – a Nagyváradi Székesegyház karnagyának a vezénylése alatt a kórusok három közös éneket énekeltek együtt: Mozart – Jubilate Deo, Casciolini – Panis Angelicus és az Üdvözlégy kegyes Szent László királyt.

A Püspök úr megköszönte a kórusok lelkes szereplését, a Plébánosaik  jelenlétét  és  támogatását és nem utolsó sorban a kórusokat oktató kántorok munkáját. Emléklapokat is osztott a kórusvezetőknek, hangsúlyozva, hogy ennek a találkozónak a célja nem a versengés volt, hanem egymás megismerése és a közös  énekélés öröme.

A Szent Antal idősek otthonában szeretetvendégségben részesültek a résztvevők.

Hálatelt szívvel indultunk haza. 

 

Veres Kármen

 

KÉPSOROZAT