Kórusok Egyházmegyei Találkozója - beszámoló

 

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházzenei Központja 2012. november 24-én, két nappal az egyházzene védőszentjének, Szent Cecíliának emléknapja után szervezte meg a Kórusok Egyházmegyei Találkozóját. Excellenciás Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban köszöntötte a különböző plébániáiról érkezett kórusokat, akik egyénileg, majd közösen is felléptek két szabadon választott és két kötelező egyházi énekkel. Jelen voltak nagyváradi plébániák kórusai, de távolról is érkeztek, Szilágysomlyóról, Tasnádról, Zilahról, Belényesről. Érmihályfalva, Margitta és Monospetri is képviseltette magát, így közel 300 hang dicsőítette Istent, áldotta a Szűzanyát.

A vidékről érkező kórusok legtöbbje, de a nagyváradi kórusok többsége számára is, ez volt az első alkalom, amikor a Székesegyházban léphettek fel, és amint azt a résztvevők elmondták, igen felemelő érzés volt ez számukra.

A Nagyváradi egyházmegyében ez volt az első ilyen jellegű rendezvény, de mindenki örömét jelentette a püspök úr azon kijelentése, miszerint a jövő esztendőben ismét sor kerül egy hasonló találkozóra, ahol az egyházközségekben éneklő kórusok, egymással találkozhatnak, együtt énekelve dicsőíthetik az Urat.

 

Dr. Micaci Cristian

Pasztorális Referens

 

Képes beszámoló