Papoknak tartottak továbbképzőt

 

2015. április 16-án, csütörtökön szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Tavaszi Papi Koronagyűlést. Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezett az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyen részt a püspöki székvárosban. Az Egyházmegyei Pasztorális és Felnőttképző Központban 10.00 órakor kezdődő koronagyűlést Talapka István, kiskunfélegyházi plébános tartotta, aki megélt és kipróbált tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Az előadásban elhangzottak, élő plébániai közösség megszervezéséhez és működtetéséhez nyújtanak gyakorlati segítséget a lelkipásztoroknak.

A vendégelőadó beszélt úgy a nagy létszámú, városi és fővárosi közösségekben megszervezett pasztorációról, mint a kisebb közösségekben megélt kihívásokról és lehetőségekről. Érintette az ifjúsági pasztorációt, és beszélt a felnőttpasztorációról is, de nem hagyta ki a kisebbségekkel való foglalkozást sem. Elmondta, hogy eddigi állomáshelyein mindenhol a lelki élet fellendítésére fektette a hangsúlyt, amelynek alapköve a szentségimádás bevezetése volt. Azt tanácsolta a Nagyváradi Egyházmegye papjainak – tapasztalatára hagyatkozva – hogy a hívek igényeiből és szükségleteiből induljanak ki lelkipásztori munkájukban, ezeket ismerjék fel.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO