Papi továbbképző - beszámoló

 

Továbbképzőn vettek részt a Nagyváradi Egyházmegye papjai 2014. november 20-án, d.e. 10.00 órai kezdettel a Püspöki Palota Dísztermében. A 2014-es Pasztorális Évben ez volt a második ilyen jellegű találkozó, amely „Milyen legyen a pap?” mottó jegyében zajlott.

A résztvevő plébánosok, vagy más beosztásban levő papok előadásokat hallgathattak meg a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet tanáraitól, akik meghívást kaptak erre az eseményre, a papnevelés jelenéről, elveiről és kihívásairól. Böcskei László püspök köszöntő beszédét követően, András István, a Teológiai Főiskola filozófia tanára nyitotta meg az előadássorozatot, aki Marton József egyháztörténelem professzor előadásának tartalmát olvasta fel, tolmácsolta, ugyanis az említett tanár utolsó pillanatban jelentkező egészségi nehézségek miatt kénytelen volt nagyváradi látogatását visszamondani. Az előadásból a jelenlevők megismerhették a tényezőket amelyek szerepet játszottak abban, hogy az elmúlt évszázadban a négy erdélyi magyar egyházmegye papnevelésének központja Gyulafehérvár legyen. Holló László, a Teológiai Főiskola rektora statisztikai adatok segítségével mutatta be a Gyulafehérváron történő papnevelésnek az elmúlt évtizedekben elért eredményeit, illetve ezen belül a Nagyváradi Egyházmegye szerepét. Székely Dénes, a fundamentális teológia tanára arra tért ki beszédében, hogy milyen kell a pap személyének lennie, melyek a fő emberi és hivatásbeli jellemvonásai. Diósi Dávid, a Papnevelő Intézet vicerektora az intézmény fenntartásának anyagi vetületeit ismertette, míg Koncsag László spirituális a lelki élet fontosságáról értekezett a papképzésben illetve a papi továbbképzésben a globalizáció, a civilizációk ütközésének korában.

A rendezvény párbeszéddel zárult, ugyanis a jelenlevők élhettek a vendégekhez intézett kérdések és javaslatok lehetőségével.

A következő papi továbbképzésre a Nagyváradi Egyházmegyében 2015. április 16-án kerül sor.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO

 

TÁMOGATÓINK