Könyvbemutató a püspöki palotában

2010. december 14-én, kedden 18.00 órakor könyvbemutatót tartanak a római katolikus püspöki palota dísztermében. Bemutatásra kerül az egyházmegye 1896-ban megjelent történeti sematizmusának hasonmás kiadása, továbbá a székesegyház 1752. évi alapkőletétele és 1780. évi szentelése alkalmából elhangzott, és még azon években nyomtatásban megjelent ünnepi beszédeknek a hasonmásai (100 számozott példányban jelent meg a nagyváradi, debreceni, kassai és kolozsvári tipográfiákban készült, ma már különleges ritkaságoknak számító nyomtatványok e fakszimile kiadása), végül a Miscellanea Historica Varadinensia címet viselő kiadványsorozat második kötete - Emődi András egyházmegyei levéltáros munkája -, mely Nagyvárad 18. századi lakosságának adattárát (városi és egyházi összeírások) és archontológiáját (a városvezetés 1713-1785 közötti teljes névtárát) tartalmazza. A köteteket a helyszínen meg lehet vásárolni.