A Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülése

2013. május 10-14. között az ország római- és görög katolikus püspökeinek részvételével Nagybányán kerül megszervezésre a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülése. Ezt megelőzően a főpásztorok ellátogatnak a máramarosszigeti börtönmúzeumba, majd elzarándokolnak a város szélén található rabtemetőbe, ahol a kommunizmus éveiben vértanúságot szenvedett egyházi és világi személyek nyugszanak. A vasárnap este kezdődő ülésen a jelenlévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat.

A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.“(447. kánon). A Romániai Püspöki Konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.