A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülése

2011. szeptember 20-23.között az ország római- és görög katolikus püspökeinek részvételével a moldovai Kisinyovban (Chișinău) kerül megszervezésre a Romániai Katolikus Püspöki Konferenciaősziülése. A jelen lévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.“ (447. kánon). A Romániai Püspöki Konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.