Elhunyt Kolozsvári István Antal

 

A Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság és Székeskáptalan fájdalommal,

de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy

 

Főtisztelendő

KOLOZSVÁRI ISTVÁN ANTAL

tiszteletbeli kanonok, zárdalelkész

 

2013. április 14-én, életének 69., papságának 42. évében

hirtelen, de szentségekkel megerősítve elhunyt.

 

 

Paptestvérünk 1943. november 4-én született Nagyváradon. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd a gyulafehérvári kántoriskolában érettségizett 1965-ben, ahol kántori képesítést szerzett. Tanulmányait a hittudományi főiskolán folytatta és 1971. április 18-án Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári megyéspüspök szentelte pappá.

 

Állomáshelyei: 1971-1972. - káplán Szilágysomlyón; 1972-1978. - helyettes plébános Micskén; 1978-1979. - helyettes plébános Bélfenyéren; 1979-1998. - plébános Margittán (itt kapja 1982-ben a címzetes esperesi, majd 1991-ben a kerületi esperesi megbízatást); 1998-2000. - kisegítő lelkész Várad-Olasziban; 2000-2001. - plébános Várad-Velencén (itt kapja 2001-ben a tiszteletbeli kanonoki kitüntetést); 2001-2013. - a Szent Orsolya Rend templomának az igazgatója.

 

Temetési szentmiséje 2013. április 17-én, szerdán 12.00 órakor lesz

a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban,

majd a Szent Orsolya Rend templomának kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

 

 

Jézusom, ha jön a végnap.

Ismerj engem magadénak!

Homlokomon piros véred:

Tied vagyok, úgy ítélj meg! (H70)

 

Nyugodjon békében!