A fej, a szív és a kéz pedagógiájáról Nagyváradon

 

A neves németországi valláspedagógus, Franz Kett és csehországi munkatársa,Cyril Tomáš Havel pater tartott továbbképzőt hitoktatók és az iskola alsó tagozatán, illetve óvodában dolgozó tanerők részére Nagyváradon 2015. december 11–13. között. Az egységes értelemorientált pedagógia – vagy sokak által csak Kett-módszer – néven ismert módszertani út közelebbi megismerésére a csendes környezetben fekvő, rendkívül esztétikus és hangulatos berendezésű Posticum spirituális és kulturális központ szolgáltatott meleg helyszínt.

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Katekétikai Központja által szervezett továbbképző során tartott nyolc foglalkozás alkalmával a programvezetők a gyermekek szellemi és lelki fejlesztését célzó didaktikai megoldások bemutatásán túl a résztvevők lelki élményekhez juttatását is szem előtt tartották. Ilyen módon a pedagógusok és papok kisebb lelkigyakorlatként élték meg az együtt töltött minőségi időt.

Az eszközökre különös hangsúlyt fektető, ám az egész embert/gyermeket megszólító és aktivizáló pedagógiai út nagyszerű lehetőséget kínál a vallásoktatás spirituális szempontok szerinti megújítására, s ennél fogva (is) jó segítség a mai kor kihívásaira választ kereső hittanárok (és nemcsak hittanárok) számára.

A nagyváradi továbbképző keretében tartott szentmisék és közös imák tovább segítették a program résztvevőinek lelki töltekezését, a szabad percek pedig a pedagógiai munka tapasztalatainak megosztására kínáltak lehetőséget. A program során didaktikai könyvek is ismertetésre kerültek, melyeket a a Kett-módszer alkalmazásához szükséges eszközökkel együtt meg is lehetett vásárolni a helyszínen.

A négy romániai magyar, valamint a pécsi egyházmegyéből érkezett katolikus és néhány református hittanár szombat este részt vett a bazilika előtti téren felállított adventi koszorú harmadik gyetyájának meggyújtása alkalmából szervezett ünnepi programon, majd – igényes vezetés mellett – megtekintette a templom emeleti részén berendezett egyházművészeti kiállítást és a püspöki palota dísztermét. Az érdeklődők a Háló egyesület tagjai által tartott „adventi időutazáson” is részt vehettek.

Külön kiemelendő az a megkülönböztetett figyelem, amellyel az egyházmegye főpásztora követte a módszertani továbbképzőt. Sűrű programja ellenére Böcskei László püspök több ízben is megjelent és aktívan bekapcsolódott a Posticumban zajló programokba, sőt a vendégekkel és a katekétákkal való személyes beszélgetésre is időt szánt, bátorítást, megerősítést nyújtva számukra.

Az adventvégi program minden bizonnyal komoly szellemi és lelki töltekezést, mély emberi találkozásokat biztosított minden résztvevő számára.

 

Benedek Ramóna, Ozsváth Judit

 

KÉPSOROZAT