Keresztút a Caritas és Püspökség alkalmazottaival

 

Virágvasárnap előtti pénteken, 2015. március 27-én, 14.00 órakor, a nagyváradi székesegyházban keresztúti ájtatosságon vettek részt a nagyváradi Caritas Catolica munkatársai, valamint a püspökség alkalmazottai. Mivel a világegyházban a Megszentelt Élet Évét ünnepeljük, a Caritas munkaközössége egy szerzetest kért meg az ájtatosság vezetésére, mégpedig Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apátot, aki elmélkedéssel vezette be az imát, kihangsúlyozva azt a tényt, hogy a keresztútat is – sok más ájtatossághoz hasonlóan – egy szerzetesrendnek köszönhetjük, mégpedig a ferences rendnek. Az ima celebránsa hangsúlyt fektetett a szenvedés szerepére, értelemkeresésére, rámutatván arra a tényre, hogy társadalmunk mennyire ki akarja iktatni a mindennapokból a szenvedést, és nem tud mit kezdeni vele, holott ennek vállalása, a Szűzanya példájára, érdemszerző és üdvösséges lehet. Továbbá a premontrei apát rávilágított arra a tényre, hogy a Caritas munkatársai nap mint nap szembesülnek a szenvedés különböző formáival. A keresztút egyes állomásainak elmélkedéseiből is ugyanaz az alapgondolat volt kiolvasható, hogy szenvedéseinket Krisztus szenvedésével kell egyesítenünk, így felajánlva őket az Atyának.

Ez az imaalkalom jó lehetőség volt a Caritas és a Püspökség alkalmazottai számára, hogy ilyen módon is együtt készülődjenek Urunk feltámadásának ünnepére.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO