Képzés és töltekezés a hitoktatók számára

A nagyváradi egyházmegye hitoktatói és hitoktatásban részt vevő papjai közül 19-en iratkoztak be arra az online képzésre, amelyet a csíkszeredai székhelyű Spektrum Oktatási Központ szervezett a négy egyházmegye hittantanárai részére, Digitális projektpedagógia címmel. A három nagy- és 11 kiscsoportban lezajlott képzést a budapesti #újpedagógia két trénere vezette, négy székelyföldi mentor segítségével. Július 9–23. között a több mint 50 résztvevő négy nagycsoportos Zoom-találkozó és sok kiscsoportos találkozó keretében tanulta, majd önállóan gyakorolta a projektmunkát támogató digitális alkalmazásokat és kiscsoportos szinten dolgozott együtt a saját projektjén.

Ez a pedagógiai módszer különösen jól használható a hitoktatás területén, és nem elhanyagolható szempont, hogy az iskola, a család és az egyházközség összekapcsolására is lehetőséget nyújt. A digitális eszközökkel megtámogatott projektoktatás során minden bizonnyal jobban lehet motiválni és aktivizálni a gyermekeket, fiatalokat és ilyenformán talán egyházi elköteleződésük, a lelki életben való fejlődésük is ösztönözhető.

Sokéves gyakorlat szerint a négy egyházmegye hitoktatói számára szervezett nyári továbbképzőkön az ismeretekben való gyarapodást lelki programok is kísérik. Nem volt ez másként most sem, ám – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – most ezek is a virtuális térbe költöztek. A továbbképző legelején Böcskei László nagyváradi megyés püspök videóüzenetben szólt a résztvevőkhöz. Buzdító, bátorító hangvételű köszöntőbeszédét hálásan fogadták a hitoktatók, akik a képzés utolsó előtti estéjén a nagyváradi püspöki palota kápolnájából élőben közvetített szentségimádáson is találkozhattak vele. Az alkalom különlegessége volt, hogy annak előkészítésén a résztvevők közösen dolgoztak. A többség által most megismert Trello-alkalmazásban kis- és nagycsoportos munka folyt, ilyen módon minden résztvevő aktívan, saját elmélkedéssel, imával, énekválasztással tudott bekapcsolódni a lélekemelő és minden bizonnyal felejthetetlen eseménybe. A Zoom-felületen követett imaalkalom szentségi áldással és a nagyváradi megyés püspök újabb személyes hangú gondolatsorával zárult.

A rendkívül sikeresnek ítélt online továbbképző a július 23-án tartott projektbemutatókkal ért véget.