Családreferens képzés Május - beszámoló

 

Az idén is a Lelkipásztori Tervben szereplő referens családok képzését folytatta a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, amely immáron második éve zajlik egyházmegyénkben. Olyan családok képzéséről van szó, akik plébániai vagy akár esperességi szinten aktív részt vállalnak főleg a családokat érintő programok megszervezésében. A múlt év eredményeiből és tapasztalataiból kiindulva szükségesnek bizonyult  újabb családokat bevonni ebbe a programba, hogy az egyházmegye területileg is jobban képviselve legyen. A 2013 május 6-án szervezett  programon újabb családokat vontunk be ebbe a képzési folyamatba, hogy felzárkózva a már résztvevő családokhoz, a nyári éves továbbképzőn egyenlő ismeretekkel kezdhessenek egy új fejezetet ezen a területen.

 

Összesen öt család részesült a képzésben, amelyet Konrád Katalin hitoktató, a partiumi „Háló” egyesület vezetője tartott. Szalontáról Szabó Attila és Tünde, Szilgysomlyoról Bíró István és Éva, Érmihályfalváról Balázs József és Erzsébet, Székelyhídról Máté Barna és Piroska, valamint Tenkéről Jakab Ferencz és Johanna kaptak megbízást plébánosaiktól, hogy résztvegyenek ezen a képzésen.

 

Az előadónak köszönhetően megismerkedhettek a csoport, csapat és közösség építési technikáival, valamint elsajátíthatták a rendezvény felépítéséhez – tervezéstől, kivitelezésen át a kiértékelésig – szükséges ismereteket. A munkamódszer nem csak elméleti előadásból, hanem főleg műhelymunkából és csoportos tevékenységekből állt.

 

Köszönjük a jelenlevő családoknak a vállalt áldozatot, hogy szabadnapjukat feláldozva az utazás fáradtságát is vállalva eljöttek Nagyváradra olyan ismereteket elsajátítani és olyan élményekben részesülni, amelyek segítik őket az otthoni közösségeikben kifejtett tevékenységekben. Isten áldása legyen munkájukon!

 

KÉPSOROZAT