Keleti Ritusú Katolikus Püspökök Európai Találkozó

2011. november 4-én 19.00 órakor a Keleti Ritusú Katolikus Püspökök Európai Találkozójának résztvevői a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen vesperást (esti dicséretet) végeznek a római katolikus székesegyházban. A közös imádságot követően Böcskei László megypéspüspökök a Püspöki Palotában fogadja a püspököket és a székeskáptalan tagjait. “A szent és katolikus Egyház, olyan hívőkből áll, akiket ugyanaz a hit, ugyanazok a szentségek és ugyanaz a kormányzat szervesen egyesít a Szentlélekben. Kelet és Nyugat részegyházai jóllehet, szertartásban vagyis liturgiában, egyházfegyelemben és lelki örökségben részben különböznek egymástól, azonban egyformán a római pápa lelkipásztori kormányzására vannak bízva.” (a II. Vatikáni Zsinatnak a Keleti Egyházakról szóló dekrétuma).