Az Egyházmegyei Katekétikai Központ megáldása

 

“A katekézisről való gondoskodás azt jelenti, hogy a püspök a részegyházban mintegy felülről irányítja a katekézist: gondoskodik arról, hogy a katekéták megfelelő fölkészítést kapjanak feladatukhoz. (A Katekézis Általános Direktóriuma 223) 2011. február 22-én, kedden 15.00 órakor a Püspöki Palota kápolnájában az egyházmegye hitoktatóival közösen mutat be szentmisét Böcskei László megyéspüspök, majd azt követően megáldja a Kanonok Sor 9. szám alatt kialakított Egyházmegyei Katekétikai Központot, ami a jövőben a hitoktatók képzését és munkáját hivatott segíteni.