Hitoktatókkal találkozott a főpásztor

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatóival találkozott Nagyváradon az Egyházmegyei Katekétika Központban Böcskei László megyéspüspök 2015. február 27-én, 16.00 órakor. Amint Kiss Albert egyházmegyei tanfelügyelő elmondta, a hitoktatók havi rendszerességgel találkoznak Nagyváradon, de ez most egy rendkívüli alkalom, amelyben az iskolai hitoktatásban kialakult új helyzetet tárgyalják meg. Többen a hitoktatók közül nem tudtak eljönni a találkozóra, de a jelenlevőkkel a főpásztor ismertette a Romániai Püspöki Konferencia állásfoglalását, illetve a nagyváradi egyházmegye szintjén történt intézkedéseket. A román alkotmánybíróság az elmúlt hetekben alkotmányellenesnek ítélte azt az eljárást, amely szerint ha valaki nem kívánja gyermekét iskolai hitoktatásban részesíteni, akkor ezt kérvényeznie kelljen. Ennek értelemében minden olyan szülőnek, aki ellenben igényeli, hogy gyermeke továbbra is iskolai hitoktatásban részesüljön, ki kell töltenie és az iskola titkárságán be kell nyújtania egy erre vonatkozó kérelmet.

Böcskei László püspök II./2015-ös körlevélben arra kérte a plébánosokta, hogy a vasárnapi szentmiséken tájékoztassák a szülőket az új helyzetről, és bíztassák őket a kérelem kitöltésére és benyújtására. Amint a főpásztor a jelenlevő hitoktatóknak elmondta, válaszul az egyházmegyei főhatóság ezen intézkedésére olyan megjegyzések és figyelmeztetések érkeztek, amelyek szerint ez sértené a szabad választás jogát, és nyomást gyakorolna a szülőkre és diákokra.

A hitoktatók elmondták ugyanakkor a külömböző nagyváradi és vidéki iskolákban megélt tapasztalataikat. Többen közülük a szülőket világosították fel az új helyzetről, mások a kérelem formanyomtatványait osztották, töltették ki, íratták alá, és adták le a titkárságon. A törvény értelmében bármilyen oktatási tevékenységgel kapcsolatos kérelmet csak az érintett személy nyújthatja be és csak a tanűgyi intézmény titkárságán. Elhangzottak még más nehézségek is az új eljárással kapcsolatban, amelyeket a hitoktatók tapasztaltak, illetve sok válasz nélküli kérdés, mint például az, hogy milyen gyakorisággal kell a hitoktatás lehetőségét kérelmezni, minden iskolai év kezdetén, vagy pedig csak új oktatási ciklusok kezdetén; ha a hitoktatás tantárgyát, amely a közös törzsben benne van, kérelmezni kell, akkor ez alőzmény lehet arra, hogy valaki a matematikát vagy irodalmat is csak kérelem alapján tanulhatja. Hosszú távon, ha sok olyan szülő lesz, aki nem kérelmezi az iskolai hitoktatást, és így csökkenni fog a diákok száma, akkor fennáll annak a veszélye, hogy többen a hitoktatók közül munkanélküliek lesznek. Ez egy olyan új helyzet, amely a román állam által hivatalosan elismert tizennyolc felekezetet érint.

Böcskei László püspök bíztatta és bátorította a hitoktatókat, hogy a jelen nehézségek ellenére is kitartóan és odaadással végezzék munkájukat, tegyék minél vonzóbbá a hitoktatást, hogy a diákok azt szeretetből és ne kényszerből válasszák. Biztosította őket továbbá arról, hogy az egyházmegye minden törvényes eljárást megtesz a helyzet orvoslása érdekében.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO