Karitatív intézmények dolgozóinak találkozója

 

Az egyház Krisztustól kapott küldetése teljesítésekor minden társadalmi rétegre figyel, legyenek azok kitaszítottak, űldözöttek, betegek, szegények, elhagyatottak vagy árvák. A „szegények mindig lesznek köztetek” jézusi megállapítás napjainkban mintha még nagyobb aktualitással bírna, hiszen a gazdasági válság okozta globális méretű elszegényedés sokakat a megélhetés peremére sodort, ahonnan saját erejükből már képtelenek talpra állni és megteremteni az emberi élethez méltó feltételeket.

Munkájuk iránt érzett megbecsülése jeleként a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a karitatív intézmények dolgozóit egy 2011. március 5-én, szombaton tartandó rendezvényre hívta, ami 10.00 órakor, Böcskei László megyéspüspök által celebrált szentmisével kezdődik a székesegyházban.