Templombúcsú Kárásztelken

„Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált.”(Vexilla regis, Sík Sándor fordítása)

2013. szeptember 14-én, szombaton, Szent Kereszt Felmagasztalásánakünnepén templombúcsút tart a kárásztelki római katolikus közösség. A 11.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Excellenciás Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi bencés főapát lesz. A szentmisét követően kerül sor a templom mellett felállított keresztút megáldására, amit – XII. Kelemen pápa rendelkezését követve, mely szerint a ferencesek privilégiuma a keresztutak állítása, – Tímár Sándor P. Asztrik OFM ferences szerzetes, kaplonyi házfőnök fog elvégezni. A nagyváradi egyházmegye híveit Excellenciás Böcskei László megyéspüspök is elkíséri erre a jeles ünnepre.