Káptalani szentmise a Vártemplomban

 

2012. január 15-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen szentmise keretében elvégzik az esti dicséretet (vesperást) a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban.