Káptalani szentmise a Vártemplomban

 

2011. szeptember 18-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor, a váradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen elvégzik az esti dicséretet (vesperást), majd Lőrincz Ottó kanonok, esperes-plébános szentmisét mutat be a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A váradi püspökség első székesegyházának és Szent László király egykori sírjának helyén tartandó rendszeres káptalani miséket az egyházmegye zarándoklati napján, húsvét ötödik vasárnapján hirdette meg Böcskei László megyéspüspök.