A Püspöki Kápolna búcsúünnepe - beszámoló

 

Borromeo Szent Károly emléknapja a katolikus naptár szerint november 4-én van, ekkor ünnepeli a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a Püspöki Kápolna búcsúját. Idén, 2014-ben kedden, november 4-én a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, az egyházmegye papjainak koncelebrálásával, a szerzetesek és hitoktatók jelenlétében tartották meg a búcsúünnepet. Számos nagyváradi és vidéki hívőnek is fontos volt az esemény, eljöttek együtt imádkozni, a szentmisén részt venni. A főcelebráns Exc. Böcskei László megyéspüspök, a szónok pedig Ft. Rajna József, a Caritas Catholica igazgatója volt. Az evangélium utáni beszédében, a szónok felvázolta a jelenlevők számára Borromeo Szent Károly erényeit és életpéldáját, ezt összefüggésbe hozva a Nagyváradi Egyházmegyében bezáráshoz közeledő Szeretetszolgálat Évével. Jó alkalom ez a visszatekintésre, hogy eddig ki-ki hogyan élte meg a szeretetszolgálatot, és jó alkalom az előre való tekintésre, a jövőben hogyan fogja megélni, Borromeo Szent Károly példáját követve.

A főpásztor a szentmise végén kiemelte az imádság és a lelki élet fontosságát. A szeretetszolgálat gyakorlásához Krisztussal való mélységes és bensőséges kapcsolatra van szükség. Cselekedni és tervezni kell, építeni Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, de nem lehet háttérbe szorítani a lelki életet, az imádságot. Ha nem ünnepelnének benne rendszeresen szentmisét, ha nem lenne a rendszeres imádság helye, A Püspöki Palota Kápolnája is csak falakból álló épület volna. Az ima tehát az, ami élettel tölti meg a templomokat, kápolnákat, épületeket.

A Világegyházban 2015. a Megszentelt Élet Éve lesz, ehhez fognak igazodni a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye pasztorális tevékenységei is az új esztendőben.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO