Kántoroknak tartottak továbbképzőt Nagyváradon

 

Nagyböjt lelkisége a nagyböjti liturgia éneklésében” volt témája a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervezett továbbképzőnek. A nagyváradi Laikusképző Központba 2015. máricus 21-én, a 10.00 órától kezdődő képzésre az egyházmegye húsz alkalmazott, illetve önkéntes kántora érkezett, hogy szakmailag gazdagodjon, lelkileg feltöltődjön a Húsvét liturgiájára való készületben.

A rendezvényt az Egyházzenei Központ felelős vezetői, Dr. Kristófi János karnagy, illetve Oláh Gabriella székesegyházi kántornő szervezték. A Budapestről érkező P. Kercza Asztrik OFM volt a nap előadója és moderátora, ő igyekezett a jelenlevő kántoroknak és az egyházzene területén tevékeny személyeknek tudásából, lelkületéből valamennyit átadni, a rendelkezésre álló időhöz mérten.

Böcskei László megyéspüspök is érdeklődését és az egyházzenét művelő személyek iránti támogatását juttatta kifelyezésre, a képzés első részén való jelenlétével.

Ez volt Nagyváradon a második ilyen jellegű, képzséssel egybekötött lelkinap a kántorok számára, amiután az elmúlt évben ugyancsak P. Kercza Asztrik ferences tartott nagybőjti előadást. Az Egyházzenei Központ munkatársainak szándékukban áll ennek a továbbképzőnek hagyományt teremteni, hiszen a résztvevők elmondása szerint van rá szükség és igény: egyrészt a szakmai tudás bővítése, másrészt pedig a lelki töltekezés érdekében. De ugyanakkor nem elhanyagolandó a közös találkozás fölött érzett öröm, és a tapasztalat csere lehetőségének a fontossága sem.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO