Kántorok és kórusvezetők lelkinapja

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervez lelkinapot az Egyházmegyei Laikusképző Központ 2014. március 22-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A nagyváradi egyházmegyében első alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A délelőtt 10.00 órakor közös imával kezdődő program keretében P. Kercza Asztrik OFM, Budapestről érkezett ferences szerzetes tart majd előadásokat az egyházi zene és a kántori szolgálat fontosságáról.