Kántorok és kórusvezetők lelkinapja - beszámoló

 

Mindenekelőtt megköszönni szeretném minden kántor kollegám nevében a szervezőknek, hogy lehetővé tették ezen a lelki napon a fejlődést, megerősödést hitünkben, kántori teendőink ellátásában.

Kicsinyes, önző emberi gondolkodásra vall, amikor nem egyszer megkérdezik tőlünk: “Érdemes, milyen jutalmat kapsz erte?“ Nem azért végezzük ezt a szolgálatot, mert viszonzást várunk, hiszen Mennyei Atyánkat sem jutalom reményében szeretjük, hanem azért, mert Ő szeret minket!

E lelki nap alkalmával találkozhattunk Kercza Asztrik atya személyében egy pappal, aki igazi lelki vezető, ugyanakkor zeneileg felsőfokon képzett kántor is, ezáltal mindkét szolgálat szépségét és nehézségét is atéli, megérti. Örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy mertünk nyiltan kérdezni, és választ is kaptunk olyan a munkánkkal, hitünkkel kapcsolatos kérdésekre, amelyeket talán máskor, más alkalommal nem volna bátorságunk feltenni. Érezhető volt a kollegáimon is ez a bizalom.

Jó volt együtt lenni, felhőtlenül nevetni a szünetben, együtt ebédelni és érezni,  hogy mi is fontosak vagyunk főpasztorunknak és papjainknak, akiket az Úr Jézus Krisztus küldött hozzánk. Köszönet és hála Asztrik atyáért, a vele való találkozás hasonlított ahhoz a találkozáshoz, ami a szentmisében történik, amikor az ember kapcsolódik be az angyalok dicsőítő himnuszába.

Akit szeretünk, arra szívesen gondolunk, és ha lehet, ismét szeretnénk őt viszontlátni köreinkben. Példát adott nekünk, hogyan végezzük még jobban kántori teendőinket, az éneklés legyen számunkra Istennel való párbeszéd, természetes megnyilvanulása Isten iránti szeretetünknek.

 

Csaplár Angéla

Szekelyhídi kántor

 

KÉPSOROZAT

VIDEO