Szakmai napot tartottak kántoroknak

 

A 2015.  november  9-én, Váradszöllősön megrendezett egyházzenei szakmai napon, ennek előadásain 16 személy  vet részt, közöttük 4 pap is jelen volt. A rendezvény egy ismeretfrissítést és lelki-szakmai ráhangolódást kívánt nyújtani a közeledő karácsonyi ünnepkörre és az azt megelőző várakozó, készülő, fegyelmi időszakra, az Adventre.

A napot a jelenlévők énekes zsolozsmával kezdték a programban előre meghírdetett időpont szerint 09.30 órakor.

A zsolozsmát követően Pálos István helyi plébános üdvözölte a jelenlévőket, valamint örömének adott hangot a rendezvény létrejöttéért. Előadásában, amelyben közös elmélkedésre, és egy isteni ügy közös képviselésére hívta fel figyelmünket igen megható, hiteles és őszinte tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Bár minden megkeresztelt embernek elsőrendű keresztény kötelessége az Istenről valamint az isteni igazságokról való tanúskodás mégis nekünk (papoknak, kántoroknak), akik nap mint nap a liturgia végzésén, megélésen és ezen jó ügy terjesztésén fáradozunk, fokozottan és hatványosan igaz. Pálos kiemelte: az elhivatottság, a hiteles tanúskodás, a megbízhatóság és következetesség, a kicsi de nap mint nap tettekben megnyilvánuló szeretet által leszünk az Isten nagykövetei  környezetünk és a világ számára. Az elhangzottak után rövid hozzászólások hangzottak el, kérdéseket intéztek az előadóhoz.

Ezt követően 11.00 órától a Józsa Domokos, a várad-szőllősi templom kántora tartott előadást az adventi-karácsonyi időszak történeti kialakulásáról, sajátos jellegéről, és liturgikus jellemzőiről.

Az előadás után egy karácsonyi szekvencia (Laetabuntus exultet) megtanulására invitálta a jelenlévőket, melyet nagy örömmel és kedvvel énekeltek.

Kristófi János székesegyházi karnagy két adventi és két karácsonyi gregorián tételt tanított meg a résztvevőknek. Mindezt kerekasztal beszélgetés követte. Több érdekes téma megbeszélésére került sor, többek között a régi római rítusnak a váradi egyházmegyében való újra fölelevenítéséről, valamint egy egyhzmegyei kántorok egyesületének a megalekulásáról, amely havonta egyszer ülne össze közös zsolozsmára, önképzőkörre és egymás tevékenységeinek jobb megismerésére, segítésére.

A hozzászólások után a plébániatemplomban húszperces orgonakoncertet halgathattak meg a jelenlevők, Józsa Domokos előadásában. A rendezvény a plébánián elfogyasztott közös ebéddel zárult.

 

Józsa Domokos